Carte identitate

dlep iasi

Locuinţa familiei

  Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. [art. 321 alin. (2) din Codul Civil]   Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia. [art. (...)

23.09.2022

dlep iasi

ATENȚIE! Depunerea cererii LA EVIDENȚA PERSOANELOR SE FACE DOAR prin PROGRAMARE ON-LINE/TELEFONICĂ

Modalități de depunere a cererii pentru eliberarea actului de identitate - click aici     - Accesul în sediu se face prin intrarea principală în Iulius Mall și va fi permis numai la ora programată. - Recomandăm listarea cererii și completarea înainte de a veni la sediu. - Recomandăm plata taxelor prin SMS sau on-line pe platforma ghiseul.ro - click aici - Actele se prezintă în (...)

21.05.2020

dlep iasi

Informaţii generale despre actul de identitate

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate. Actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE. CEREREA SE POATE DEPUNE EXCLUSIV PE BAZA PROGRAMĂRII ON-LINE FĂCUTE PRIN (...)

18.03.2011

dlep iasi

Termenul de eliberare a cărții de identitate

  Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de până la 30 de zile.  Termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Șeful S.P.C.L.E.P. Termenele maxime de eliberare, acolo unde nu implică verificări suplimentare, sunt: - cărți de identitate - 10 zile lucrătoare* - vize de reședință - 5 zile lucrătoare* - cărți de identitate provizorii - 3 zile lucrătoare*   *dacă nu sunt necesare verificări (...)

10.05.2021

dlep iasi

În atenţia românilor din diaspora care doresc să obţină un nou act de identitate

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar cartea de identitate se eliberează titularului. În situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească (...)

07.05.2018

dlep iasi

ACTE NECESARE - Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE - Primul act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ACTE NECESARE* Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.   Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE-Expirare perioadă valabilitate-Schimbare domiciliu-Modificare date stare civilă-Altele

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.   ACTE NECESARE*: *Actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE. (nu se acceptă copii legalizate) 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se descarcă Anexa 1 (click pentru descarcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE - Pierdere - Distrugere - Deteriorare - Furt

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ACTE NECESARE*   Actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE. 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:    - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de (...)

18.03.2011

carte identitate de la 1 la 10 din 13

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: