Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Carte identitate

În atenţia persoanelor care au solicitat eliberarea cărţii de identitate

În atenţia persoanelor care au solicitat eliberarea cărţii de identitate

    În documentul ataşat puteţi verifica (după numărul de înregistrare şi data depunerii) dacă cererea dumneavoastră a fost soluţionată prin întocmirea cărţii de identitate. Dacă vă regăsiţi în listă, vă puteţi prezenta la biroul de eliberări pentru a vă ridica cartea de identitate.   [actualizat la 14.05.2021]     Vezi aici ...

22.02.2021

ATENȚIE! Depunerea cererii LA EVIDENȚA PERSOANELOR SE FACE DOAR prin PROGRAMARE ON-LINE/TELEFONICĂ

ATENȚIE! Depunerea cererii LA EVIDENȚA PERSOANELOR SE FACE DOAR prin PROGRAMARE ON-LINE/TELEFONICĂ

Condițiile de desfășurare a activității pe durata stării de alertă - Depunerea cererii pentru actul de identitate/viza de reședință se face pe bază de PROGRAMARE ON-LINE pe site-ul www.dlep-iasi.ro. - Depunerea cererii pentru actul de identitate/viza de reședință se face și pe bază de PROGRAMARE TELEFONICĂ valabilă DOAR PENTRU ZIUA ÎN CURS - în limita intervalelor disponibile (0747.227.968 între orele 08:45-09:30). - Accesul în (...)

21.05.2020

dlep iasi

Informaţii generale despre actul de identitate

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate. Actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE. CEREREA SE POATE DEPUNE EXCLUSIV PE BAZA PROGRAMĂRII ON-LINE FĂCUTE PRIN (...)

18.03.2011

dlep iasi

Termenul de eliberare a cărții de identitate

  Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Șeful S.P.C.L.E.P. Termenele maxime de eliberare, acolo unde nu implică verificări suplimentare, sunt: - cărți de identitate - 30 zile - vize de reședință - 30 zile - cărți de identitate provizorii - 3 zile*   *dacă nu sunt necesare verificări suplimentare. NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea actului (...)

10.05.2021

În atenţia românilor din diaspora care doresc să obţină un nou act de identitate

În atenţia românilor din diaspora care doresc să obţină un nou act de identitate

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar cartea de identitate se eliberează titularului. În situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească (...)

07.05.2018

dlep iasi

ACTE NECESARE - Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE - Primul act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ACTE NECESARE* Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.   Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE-Expirare perioadă valabilitate-Schimbare domiciliu-Modificare date stare civilă-Altele

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.   ACTE NECESARE*: *Actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE. (nu se acceptă copii legalizate) 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se descarcă Anexa 1 (click pentru descarcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE - Pierdere - Distrugere - Deteriorare - Furt

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ACTE NECESARE*   Actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE. 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:    - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de (...)

18.03.2011

dlep iasi

ACTE NECESARE - Schimbare domiciliul din străinătate în România

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.   IMPORTANT: Pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se face numai pe bază de programare online la Biroul 6 - click aici ACTE NECESARE* Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.   (...)

18.03.2011

carte identitate de la 1 la 10 din 12

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro