Carte identitate

dlep iasi

ACTE NECESARE - Dobândire cetăţenie română

ACTE NECESARE*: Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:  - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu Certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul (...)

18.03.2011

dlep iasi

Important

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (fotocopie şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu. În cazul în care uzufructuarul  sau persoana care are drept de habitaţie viagera asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesară declaraţia de primire în spaţiu dată de nudul proprietar (...)

26.11.2014

carte identitate de la 11 la 12 din 12

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: