DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Comunicate de presa

Premiul pentru 50 de ani de căsătorie - procedura de acordare


Primăria municipiului Iași acordă un premiu în sumă netă de 500 de lei și o diplomă de onoare familiilor ieșene care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

Premiul se poate acorda o singură dată, după împlinirea vârstei de 50 de ani de căsătorie.


1. 
Condiții cumulative pentru acordarea premiului

- să fi împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii;

- ambii soți să fie în viață la data depunerii cererii;

- ambii soți să aibă domiciliul stabil în municipiul Iași;

2. Procedura 

Acordarea premiului pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie se face doar la cererea persoanelor interesate.

Cererea se depune, numai după împlinirea celor 50 de ani, la Centrul de cartier sau la Centrul de informații pentru cetățeni din primărie.


După verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, Serviciul de stare civilă va propune primarului municipiului Iași emiterea unei Dispoziții de premiere a solicitanților.

Diploma de onoare și premiul de 500 de lei se transmit la domiciliul solicitanților.

 

3. Acte necesare:

- cerere tip;

- certificatul de căsătorie;

- actele de identitate ale soților;

 

4. Valoarea premiului: 500 lei net (se achită prin mandat poștal)


Scurt istoric

La data de 23 septembrie 1993 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia nr. 47/237 prin care ziua de 15 mai se declară “Ziua Internaţională a familiei”. În anul 1994, Guvernul României decide marcarea acestui eveniment internaţional prin sărbătorirea la 15 mai a «Zilei Familiei Române». 

În data de 7 mai 2003, pentru a marca acest eveniment, Consiliul Local al Municipiului Iaşi adoptă Hotărârea nr. 236/2003 prin care hotărăşte acordarea, într-un cadru festiv, a unei diplome de onoare şi a unui premiu fiecărei familii din Iaşi care a împlinit 50 de ani de căsnicie

Atașamente

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text