DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Carte identitate

ACTE NECESARE-Expirare perioadă valabilitate-Schimbare domiciliu-Modificare date stare civilă-Altele


ATENȚIE !!!


ÎN CAZUL în care la data depunerii cererii solicitantul NU A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 18 ANI, acesta va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului / Hotărârea de plasament familial (original şi fotocopie)

 Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.


ACTE NECESARE*:

*Actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE. (
nu se acceptă copii legalizate)

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:

- se descarcă
Anexa 1 (click pentru descarcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Actul de identitate - 
Solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului nou. În această situație va prezenta și o copie după actul de identitate.

3. Certificatul de naştere
(original şi fotocopie)

4.  Certificatul de căsătorie 
(original şi fotocopie) în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor

   Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului (original şi fotocopie)

     Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi fotocopie)

  Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (original şi fotocopie) sau Dispoziţia (original şi fotocopie)
 în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv: numele şi/sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii, sexul.

5. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi fotocopie)

6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi fotocopie) -
click aici


Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi fotocopie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.


7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita prin:

1. prin SMS la nr 7530 - pentru detalii click aici

2.
ONLINE CU CARD BANCAR pe www.ghiseul.ro (necesită listare)

3.
NUMERAR la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei.

 

8. Cartea de alegător - dacă a deținut un astfel de document. Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere gratuită a documentelor necesare întocmirii actului de identitate

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text