DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Informații de interes public

 

Accesul la informații de interes public
Responsabil:
Cătălin MIHĂESCU
 
E-mail:
juridic@dlep-iasi.ro
 
Telefon:
0232.410.314, 0232.244.586  - int. 8

 

 

 

 

 

Documente de interes public și documente produse/gestionate de instituție
 
Anticorupție și integritate
 
Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2021-2025
Planul de integritate pentru implementarea SNA
Dispoziţia şi declaraţia de asumare
 
Bunuri primite cu titlu gratuit
Raport 2023
Raport 2022
Raport 2021
Raport 2020
Raport 2019
 
Comisie paritară
Raport 2023
Raport 2022

 

 

 

 

 

Model de cerere-tip/formular - solicitare acces la informații
Model  - Formular-tip cerere de informații de interes public
(conf. H.G. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002)

 

 

 

 

 

Modele de contestare a deciziei
Model  - Reclamație administrativă (1)
(conf. H.G. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002)
Model  - Reclamație administrativă (2)
(conf. H.G. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002)

 

 

 

 

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018

 

 

 

 

 

Codul etic și de integritate
Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul D.L.E.P.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text