DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Noutăţi

dlep iasi

În atenția persoanelor care doresc actul de identitate ÎN REGIM DE URGENȚĂ

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași eliberează acte de identitate și înscrie mențiunea de stabilire a reședinței în acestea NUMAI  PENTRU SOLUȚIONAREA UNOR CAZURI DEOSEBITE (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare, alte motive justificate), întâlnite la nivelul județului Iași și care nu pot (...)

02.08.2022

dlep iasi

Eliberarea actelor de identitate se face la solicitarea cetăţenilor şi nu din oficiu

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, eliberarea actelor de identitate se face la solicitarea cetăţenilor şi nu din oficiu de către autorităţile române abilitate. Astfel, în situaţia intervenirii unor modificări în statutul civil (casătorie, divorţ, schimbare nume pe cale administrativă, etc.), în cazul schimbării domiciliului, a pierderii, furtului actului de identitate sau în alte situaţii reglementate de art. 19 din O.U.G. (...)

25.01.2023

dlep iasi

Locuinţa familiei

  Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. [art. 321 alin. (2) din Codul Civil]   Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia. [art. 322 (...)

23.09.2022

dlep iasi

Informații utile pentru românii din DIASPORA

Aveți actul de identitate expirat sau pierdut și nu puteți veni în țară să obțineți altul? Puteți obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv(AMBASADA sau CONSULAT) - nu se mai percepe taxă consulară. Cum trebuie să arate procura: Procura trebuie să aibă aplicată (...)

01.08.2022

dlep iasi

Certificatele de stare civilă PLASTIFIATE ori modificate sau completate fără drept sunt nule

În conformitate cu prevederile art.10, alin.(9) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă - republicată "Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule. Nulitatea se constată de către ofiţerii de stare civilă, funcţionarii din cadrul D.E.P.A.B.D. sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă (...)

05.07.2022

dlep iasi

Verifică dacă cererea ta pentru un nou act de identitate a fost soluționată!

Pentru eficientizarea activității de lucru cu publicul aveți posibilitatea de a verifica online dacă actul de identitate a fost întocmit și puteți veni pentru a-l primi. Pentru accesarea aplicației - click aici ATENȚIE: Căutarea este valabilă doar pentru cartea de identitate sau C.I. provizorie. Procedura: Introduceți CNP-ul Selectați din calendar data depunerii cererii Completați imaginea din codul captcha Apăsați butonul (...)

26.05.2022

dlep iasi

Premiul pentru 50 de ani de căsătorie - procedura de acordare

Primăria municipiului Iași acordă un premiu în sumă netă de 500 de lei și o diplomă de onoare familiilor ieșene care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Premiul se poate acorda o singură dată, după împlinirea vârstei de 50 de ani de căsătorie. 1. Condiții cumulative pentru acordarea premiului - să fi împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii; - ambii soți să fie în viață la data depunerii (...)

24.05.2022

dlep iasi

Procedură depunere cerere viză de reședință (FLOTANT)

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele. Ce este reşedinţa Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu. Cine poate solicita înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei Persoana (...)

08.04.2022

dlep iasi

ATENȚIE ! MODIFICĂRI IMPORTANTE LA PLATA TAXELOR LA STAREA CIVILĂ

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 105/ 2022 de modificare a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, începând cu data de 2.05.2022, este obligatorie prezentarea chitanței de achitare a taxei prevăzută de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași (conform HCJ nr. 401/2021) pentru soluționarea următoarelor tipuri de cereri :   - Schimbare de nume pe cale administrativă – 66 lei - Rectificarea la cerere a unui act de stare (...)

03.05.2022

dlep iasi

Comunicat privind oficierea căsătoriei în afara sediului Stării Civile

    În cazul oficierii căsătoriilor în alte locaţii de pe raza municipiului Iaşi, în afara sediului Serviciului de Stare Civilă, amenajarea spaţiului şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării ceremoniei este în atribuţiile viitorilor soţi şi nu a instituţiei noastre. Informații suplimentare - click aici

17.05.2021

acasa de la 11 la 20 din 38

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text