Comunicate de presa

Campanie de punere în legalitate elevi şi studenţi din căminele ieşene#1

Campanie de punere în legalitate elevi şi studenţi din căminele ieşene


TERMEN ELIBERARE vize reşedinţă depuse prin intermediul administratorilor de cămine - 5 zile lucrătoare.


Update: Tabel planificare cămine 2017Începând cu data de 18.09.2017 Serviciul de evidenţă a persoanelor demarează acţiunea de punere în legalitate a elevilor şi studenţilor cazaţi în cadrul căminelor liceelor şi universităţilor ieşene.

Acţiunea de depunere a cererilor şi eliberare a actelor de identitate cu menţiunea de stabilire a reşedinţei(aplicată pe verso) se va desfăşura prin intermediul administratorilor de cămine.

Stabilirea reşedinţei este gratuită-din luna februarie, nu se mai percepe taxa extrajudiciară de timbru de 5 lei.

Pentru informaţii suplimentare stăm la dispoziţia administratorilor de cămine la telefon 0332/803160, interior 11 sau email evp@dlep-iasi.ro.


Anexăm în sinteză prevederile H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români:

ART. 89
(1) Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun - cămine, campusuri universitare, instituţii de ocrotire şi protecţie socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, se menţionează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), în rubrica din Cererea pentru stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, vor fi menţionate datele administratorului imobilului, care va semna şi va aplica ştampila administraţiei.

(3) Studenţii cazaţi în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor, sens în care se completează tabelul întocmit potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 20.

Model cerere stabilirea reşedinţei anexa nr. 19 - click aici

Fisier

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL