DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Transcrieri

Transcriere - deces înregistrat în străinătate


ATENȚIE!


Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază 
de programare online conform Regulamentului atașat

Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 zile.


Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.


Acte necesare:

Certificatul de deces original simplu/apostilat/supralegalizat eliberat de autoritățile din străinătate - original;

Traducerea certificatului de deces
, efectuată în România sau în străinătate - original;

Actul de identitate al persoanei decedate - original;

Certificatul de naștere;

Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, dacă este cazul - original;

Actul de identitate al solicitantului;

Declarația persoanei îndreptățite dată în fața ofițerului de stare civilă sau în fomă autentică dacă cererea de transcriere este depusă prin împuternicire cu procură specială, cu privire la faptul că nu mai există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române;

Taxă procesare dosar 20 lei - modalități de plată - click aici;

Taxa procesare dosar D.J.E.P. IAȘI de 100 lei - se achită la oficiul poștal în cont - RO16TREZ40621360206XXXXX-Trezoreria Iași, cod fiscal 4540712.

În cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

 
Procură specială autentificată:

   - făcută la notar public, în țară;

  - făcută în străinătate - la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin   traducere legalizată în România) sau  - la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;

Act identitate mandatar-original și copie.

Atașamente

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text