Transcrieri

Transcriere - deces înregistrat în străinătate

 

 ATENȚIE!

   

Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 zile.

 

Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.

 

Acte necesare:

Certificatul de deces original simplu/apostilat/supralegalizat eliberat de autoritățile din străinătate - original și două copii xerox;

Traducerea certificatului de deces
, efectuată în România sau în străinătate - original și copie xerox;

Actul de identitate al persoanei decedate - original și copie xerox;

Certificatul de naștere;

Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, dacă este cazul - original și copie xerox;

Actul de identitate al solicitantului;

Taxa de 13 lei - se achită la casieria Stării Civile;

Taxa D.J.E.P. de 40 lei  - se achită la oficiul poștal în cont - RO16TREZ40621360206XXXXX.

În cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

 
Procură specială autentificată:

   - făcută la notar public, în țară;

  - făcută în străinătate - la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin   traducere legalizată în România) sau  - la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;

Act identitate mandatar-original și copie.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: