DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Transcrieri

Transcriere - căsătorie încheiată în străinătate


ATENȚIE!

Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online conform Regulamentului atașat

Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.

Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.


Nu se transcrie certificatul de căsătorie concomitent cu transcrierea certificatului de naștere al titularului.


Certificatele de naștere ale minorilor vor fi transcrise ulterior transcrierii certificatului de căsătorie al părinților, în baza unei programări separate. 

  

Acte necesare:


Certificatul de căsătorie
original simplu/apostilat/supralegalizat 
eliberat de autoritățile din străinătate - original;

Traducerea legalizată a certificatului de căsătorie - original;

Certificatele de naștere ale soților;

Actele de identitate ale soților (carte de identitate / carte provizorie de identitate sau pașaport cu domiciliul în străinătate - pentru cetățenii români care au avut ultimul domiciliu în municipiul Iași);

Declarația notarială a ambilor soți cu privire la numele de familie după încheierea căsătoriei, în cazul în care acesta nu este specificat în certificatul original;


Declarația soțului/soției, cetățean român dată în fața ofițerului de strare civilă sau în formă autentică dacă cererea de transcriere este depusă prin împuternicire cu procură specială, cu privire la faptul că nu mai există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române;


Convenția matrimonială este obligatorie pentru toate căsătoriile încheiate începând cu data de 01.10.2011;


Convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/apostilată/supralegalizată, original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales;

Hotărârea de divorț sau certificatul de deces privind o eventuală căsătorie anterioară, dacă este cazul;

Taxă procesare dosar 20 lei - modalități de plată - click aici;

Taxa procesare dosar D.J.E.P. IAȘI de 100 lei - se achită la oficiul poștal în cont - RO16TREZ40621360206XXXXX-Trezoreria Iași, cod fiscal 4540712.

În cazul în care titularul nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

Procură specială autentificată:   

- făcută la notar public, în țară;
 


- făcută în străinătate - la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin   traducere legalizată în România) sau  - la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;

- Act identitate mandatar-original și copie.

 

 

 

Atașamente

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text