DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Transcrieri

Redobândire/dobândire cetățenie -Transcriere act naștere

 

ATENȚIE !

Certificatele de naștere ale minorilor vor fi transcrise concomitent cu transcrierea certificatului de căsătorie al părinților, în baza programării online.  

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au avut niciodată domiciliul în România și nu au carte de identitate/pașaport românești pot depune cererea de transcriere la oficiul de stare civilă al ORICĂRUI MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ  de pe teritoriul României inclusiv București sau la Ambasada/Consulatul României din străinătate.

 

Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România, depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

 

a) ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române;

 

b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

 

Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online conform Regulamentului atașat

ATENȚIE!

 

Dosarele NU se pot depune prin mandatar, se depun PERSONAL de către titularii actelor, reprezentanții legali ai minorilor, moștenitorii în cazul certificatelor de deces.

 

Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.

 

 

În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani care au redobândit cetățenia română, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:


Dovada redobândirii/dobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie) - original;

Certificat de naștere - original;

Cartea de identitate și pașaportul solicitantului - original;

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - original;

Taxă procesare dosar 20 leimodalități de plată - click aici;

Taxa procesare dosar D.J.E.P. IAȘI de 100 lei - se achită la oficiul poștal în cont - RO16TREZ40621360206XXXXX-Trezoreria Iași, cod fiscal 4540712.

 

În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani și sunt trecuți în certificatul de cetățenie al părinților, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

Dovada redobândirii/dobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie în care să fie specificat și numele minorului și data nașterii acestuia) - original și copie xerox;

Certificat de naștere minor - original;

Certificatele de naștere, cărțile de identitate și pașapoartele părinților - original;

Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este cazul) - original;

ATENȚIE!!!

Minorii care au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani depun cererea de transcriere în nume propriu asistat de reprezentantul legal (cetățean român).

 


Atașamente

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text