DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Transcrieri

Redobândire/dobândire cetățenie -Transcriere act căsătorie

 

ATENȚIE !

Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online conform Regulamentului atașat

Certificatul de căsătorie se transcrie concomitent cu transcrierea certificatului de  naștere al titularului. Certificatele de naștere ale minorilor vor fi transcrise împreună cu transcrierea certificatului de căsătorie al părinților, în baza unei singure programări.    

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cetățenii care au redobândit sau li s-a acordat cetățenia română, nu au avut niciodată domiciliul în România și nu dețin carte de identitate/pașaport românești pot depune cererea de transcriere la oficiul de stare  civilă al ORICĂRUI MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ  de pe teritoriul României inclusiv București sau la Ambasada/Consulatul României din străinătate.   

 

Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România, depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de  evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află: 

a) ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române; 

b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.


ATENȚIE!

Dosarele NU se pot depune prin mandatar, se depun PERSONAL de către titularii actelor, reprezentanții legali ai minorilor, moștenitorii în cazul certificatelor de deces.

 

Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.

  
ACTE NECESARE:

Dovada redobândirii/dobândirii cetățeniei române(Certificat de cetățenie) - original;

Certificat de căsătorie - original;

Certificatele de naștere ale soților - original;

Cărțile de identitate și pașapoartele soților - original;

Convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/apostilată/supralegalizată, original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales; 

Taxă procesare dosar 20 lei - modalități de plată - click aici;

Taxa procesare dosar D.J.E.P. IAȘI de 100 lei - se achită la oficiul poștal în cont - RO16TREZ40621360206XXXXX-Trezoreria Iași, cod fiscal 4540712.


 

 

 

Atașamente

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text