DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Diverse

Schimbare de nume / prenume pe cale administrativă


ACTE NECESARE 
 

PENTRU PUBLICAREA ÎN MONITORUL OFICIAL

Cerere adresată directorului publicaţiei Monitorul Oficial, vizată în prealabil de Starea Civilă.Formularul se obține de la Birourile de preluare anunțuri ale Monitorului Oficial;
 

CEREREA SE POATE DEPUNE LA SERVICIUL DE STARE CIVILĂ DUPĂ 30 DE ZILE DE LA PUBLICAREA ANUNȚULUI ÎN MONITORUL OFICIAL

Exemplarul din Monitorul Oficial în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
 

 • Certificatele de stare civilă (original);
   
 • Actul de identitate (original);
   
 • Cazier judiciar;
   
 • Declaraţii notariale sau date în fața ofițerului de stare civilă de către două persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume/prenume;
   
 • Declaraţie de consimţământ, notarială sau dată în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care schimbarea numelui/prenumelui priveşte numai pe unul dintre soţi sau pe copilul/ii minori;

 

 • Acte /documente doveditoare în sprijinul motivării cererii
   
 • Taxă procesare dosar 20 lei – modalități plată - click aici;
   
 • Taxa Direcţia Judeţeană de Evidenţă  200 lei – se achită la Oficiul Poştal în cont – RO16TREZ40621360206XXXXX deschis la Trezoreria Mun Iaşi.

  În cazul în care titularul nu se poate prezenta depunerea cererii se poate face prin mandatar cu:

  • Procură specială notarială /consulară;

  • Act identitate mandatar.

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text