DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Diverse

Anexa 24 - Sesizare pentru deschiderea procedurii succesoraleSuccesiunea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului.
 

Moştenitorul/împuternicitul trebuie să cunoască numele, prenumele şi adresa tuturor moştenitorilor, precum şi bunurile care aparţin defunctului (conţinutul masei succesorale).

 

ACTE NECESARE

 

- Certificat deces în original;

- Act identitate declarant (moştenitor direct) în original;

- Certificat de naștere declarant în original;

- Certificat de căsătorie declarant în original(dacă este cazul),
 

- Testament în original (dacă este cazul);
 

- Taxă procesare dosar 20 lei - modalități plată - click aici 

 

În cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta

-  Procură specială în original;

-  Act identitate împuternicit în original.

 
 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text