DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Comunicate de presa

Termene eliberare acte de identitate și vize de reședință


Conform Dispoziţiei nr. 3382622/19.05.2023, a Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul M.A.I. termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful S.P.C.L.E.P., în situația în care sunt necesare verificări suplimentare.


Începând cu data de 04.08.2023 termenul de eliberare, acolo unde nu sunt necesare verificări suplimentare, este:

 


- carte de identitate - 15 zile lucrătoare*

carte de identitate provizorie - 3 zile lucrătoare*


viza de reședință(flotant)3 zile lucrătoare*

 


ATENȚIE *nu se iau în calcul ziua depunerii și zilele nelucrătoare/sărbători legaleIMPORTANT: Prin excepție, cetățeanul care nu deține act de identitate valabil poate solicita, până la eliberarea noii cărți de identitate, un act de identitate provizoriu valabil 45 de zile doar pe teritoriul României. Va fi necesară prezentarea taxei de 1 leu și a 2 poze tip buletin(3/4 cu bandă albă de 7mm)
.

PUTEȚI VERIFICA STADIUL SOUȚIONĂRII CERERII - click aici


 


NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea actului în regim de urgenţă.

 

Pentru cazuri temeinic justificate, se poate reduce termenul de soluţionare numai pe bază de audienţă on-line prin completarea formularului de audiență.

Pentru eliberarea actelor de identitate într-un termen mai mic decât cel afișat este obligatorie atașarea documentelor justificative.

ATENȚIE: Răspunsul cu privire la modul de soluționare va fi trimis pe email în termen de 2 zile lucrătoare.(dacă nu primiți răspuns în termen de 2 zile lucrătoare trimiteți email la evp@dlep-iasi.ro)


ACCESEAZĂ FORMULAR

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text