DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Carte identitate provizorie

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate aflaţi temporar în România#1

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate aflaţi temporar în România


ATENŢIE: Conform art.72 alin.1 din H.G.295/2021, cererea pentru cartea provizorie cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România se depune personal, nu prin procură specială.

 

Cartea de identitate provizorie se poate elibera cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor fiind cuprins între 30 de zile şi un an.

 
ACTE NECESARE:

Cererea pentru eliberarea actului de identitate:

-  se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 4 (click pentru descărcare)
şi se listează pe o singură foaie, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Paşaportul românesc aflat în termen de valabilitate (
original şi fotocopieale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră)


Fotografii 3/4 cm (2 bucăţi), de dată recentă, cu bandă albă de 7 mm la bază;

Certificatul de naştere eliberat de oficiile de stare civilă române
(original şi fotocopie);

Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro 


După caz:

Certificatul de căsătorie eliberat de oficiile de stare civilă române în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supavieţuitor
(original şi fotocopie);

Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul 
(original şi fotocopie);

Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor
(original şi fotocopie);

Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă -
click aici
(original şi fotocopie)

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original
şi fotocopie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.

Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere gratuită a documentelor necesare întocmirii actului de identitate

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text