DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Carte identitate provizorie

Când solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate#1

Când solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate


Cartea de identitate provizorie se eliberează când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor fiind cuprins între 30 de zile şi un an.
 
ACTE NECESARE:

Cererea pentru eliberarea actului de identitate:

-  se obţine de la ofiterul de serviciu sau se descarcă
Anexa 1 (click pentru descărcare)
şi se listează pe o singură foaie, faţă-verso;

-  se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.


Actul de identitate al solicitantului. În cazul în care solicitantul nu are acest act se va ataşa:

Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ 
(original şi fotocopie)

Fotografii 3x4 cm (2 bucăţi), de dată recentă, cu bandă albă de 7 mm la bază.

Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro 

Dacă solicitantul este în posesia unuia din documentele de mai jos, acestea se vor prezenta în (original şi fotocopie):


Certificatul de naştere;

Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supavieţuitor;

Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul;

Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor;

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu -
click aici
 (original şi fotocopie)

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi fotocopie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.

Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda cartea de alegător

Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt în cerere.

Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere gratuită a documentelor necesare întocmirii actului de identitate


Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text