Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

 

    Legea nr. 215/2001 (republicată) administrației publice locale      http://legislație.just.ro  
                 
    O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare
    http://legislație.just.ro  
                 
    Legea nr. 188/1999 (republicată) privind Statutul funcționarilor publici
    http://legislație.just.ro  
                 
    H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
    http://legislație.just.ro  
                 
    Legea nr. 52/2003 (republicată) privind transparența decizională în administrația publică
    http://legislație.just.ro  
                 
    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
    http://legislație.just.ro  
                 
    O.U.G. nr. 97/2005 (republicată) privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare     http://legislație.just.ro  
                 
    H.G. nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil
    http://legislație.just.ro  
                 
    Legea nr. 7/2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcționarilor publici
    http://legislație.just.ro  
                 
    Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
    http://legislație.just.ro  
                 
    O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridical contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
    http://legislație.just.ro  
                 
    H.G. nr. 112/2004 privind organizarea activității de eliberare a cărților de identitate, procedura de preschimbare eșalonată a buletinelor de identitate actuale, precum și aspectele privind termenele de valabilitate a acestora     http://legislație.just.ro  
                 
    H.G. nr. 1723/1997 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul
    http://legislație.just.ro  
                 
    Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat
    http://legislație.just.ro  
                 
    Legea nr. 119/1996 (republicată) cu privire la actele de stare civilă     http://legislație.just.ro  
                 
    Legea nr. 21/1991 (republicată) cetățeniei române
    http://legislație.just.ro  
                 
    H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
    http://legislație.just.ro  
                 
    O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor personelor fizice
    http://legislație.just.ro  
                 
    Codul muncii - Legea nr. 53/2003 (republicată)
    http://legislație.just.ro  
                 
    Codul civil - Legea nr. 287/2009 (republicată)     http://legislație.just.ro  
                 


Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL