Noutăţi

dlep iasi

Verifică dacă cererea ta pentru un nou act de identitate a fost soluționată!

Pentru eficientizarea activității de lucru cu publicul aveți posibilitatea de a verifica online dacă actul de identitate a fost întocmit și puteți veni pentru a-l primi. Pentru accesarea aplicației - click aici ATENȚIE: Căutarea este valabilă doar pentru cartea de identitate sau C.I. provizorie. Procedura: Introduceți CNP-ul Selectați din calendar data depunerii cererii Completați imaginea din codul captcha Apăsați butonul (...)

26.05.2022

dlep iasi

ATENȚIE ! Modificări la înregistrarea decesului

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 105/ 2022 de modificare a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă și a modificării art.20 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, începând cu data de 2.05.2022 înhumarea decedaților se va face numai în baza certificatului de deces. Adeverința de înhumare se va elibera la cerere numai în următoarele cazuri speciale: cetățean român (...)

03.05.2022

dlep iasi

NOU !!!! - În atenția persoanelor care doresc să se căsătorească

Ca urmare a intrării în vigoare în data de 2.05.2022 a Legii nr.105/2022 de modificare a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, termenul de încheiere al căsătoriei este de 11 zile , termen în care se includ atât data depunerii cât și data oficierii. Exemplu de calcul : dacă doriţi să vă căsătoriţi SÂMBĂTĂ - 27 august 2022 trebuie să depuneţi dosarul MIERCURI - 17 august 2022.  

02.05.2022

dlep iasi

Premiul pentru 50 de ani de căsătorie - procedura de acordare

Primăria municipiului Iași acordă un premiu în sumă netă de 500 de lei și o diplomă de onoare familiilor ieșene care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Premiul se poate acorda o singură dată, după împlinirea vârstei de 50 de ani de căsătorie. 1. Condiții cumulative pentru acordarea premiului - să fi împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii; - ambii soți să fie în viață la data depunerii (...)

24.05.2022

dlep iasi

Procedură depunere cerere viză de reședință (FLOTANT)

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele. Ce este reşedinţa Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu. Cine poate solicita înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei Persoana (...)

08.04.2022

dlep iasi

ATENȚIE ! MODIFICĂRI IMPORTANTE LA PLATA TAXELOR LA STAREA CIVILĂ

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 105/ 2022 de modificare a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, începând cu data de 2.05.2022, este obligatorie prezentarea chitanței de achitare a taxei prevăzută de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași (conform HCJ nr. 401/2021) pentru soluționarea următoarelor tipuri de cereri :   - Schimbare de nume pe cale administrativă – 66 lei - Rectificarea la cerere a unui act de stare (...)

03.05.2022

dlep iasi

Comunicat privind oficierea căsătoriei în afara sediului Stării Civile

    În cazul oficierii căsătoriilor în alte locaţii de pe raza municipiului Iaşi, în afara sediului Serviciului de Stare Civilă, amenajarea spaţiului şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării ceremoniei este în atribuţiile viitorilor soţi şi nu a instituţiei noastre. Informații suplimentare - click aici

17.05.2021

dlep iasi

Puteţi face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă cu extrasul de carte funciară (CF) eliberat online

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară (CF) eliberat online pe siteul ANCPI - click aici pentru eliberarea extrasului Înainte de a solicita extras vă rugăm citiți cu atenție: NOTĂ: Extrasul de carte funciara trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; Solicitantul actului de identitate/persoana care primeşte în spaţiul (...)

13.09.2021

dlep iasi

Posibilitate eliberare acte identitate la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași eliberează acte de identitate și înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței NUMAI  PENTRU SOLUȚIONAREA UNOR CAZURI DEOSEBITE (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare, alte motive justificate). PROGRAMARE PREALABILĂ LA NUMĂRUL DE TELEFON 0735.531.609 (zilnic (...)

18.01.2021

dlep iasi

Noutăți la programare online transcrieri

În scopul simplificării procedurii de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve din străinătate, aplicația de programare online transcrieri a fost updatată, noua interfață fiind user-friendly și intuitivă. Un element de noutate îl constituie obligativitatea atașării unor documente doveditoare (maxim 10MB/document) în vederea prevenirii programărilor neconforme. Noul Regulament de organizare a activității de transcriere a (...)

06.01.2022

acasa de la 11 la 20 din 37

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: