Carte identitate

Expirare perioadă valabilitate - Preschimbare la cerere - Modificare date stare civilă - Altele


Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.


ACTE NECESARE*:
*Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.


Cererea pentru eliberarea actului de identitate:

- se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă
Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

Actul de identitate

Certificatul de naştere
(original şi fotocopie)

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu -
click aici

(fotocopie  și original):

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(original şi fotocopie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător

Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei sau pe platforma ghişeul.ro 


 

Dacă este cazul:

Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor(original şi fotocopie)

Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi fotocopie)

Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului (original şi fotocopie)

Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi fotocopie)

Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (original şi fotocopie) sau Dispoziţia (original şi fotocopie)
 în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv: numele şi/sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii, sexul.


Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului / Hotărârea de plasament familial (original şi fotocopie)

Solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului nou. În această situație va prezenta și o copie după actul de identitate.
Fisier

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL