Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat

Diverse

Schimbare de nume / prenume pe cale administrativă


ACTE NECESARE 
 

PENTRU PUBLICAREA ÎN MONITORUL OFICIAL
 

 • Cerere adresată directorului publicaţiei Monitorul Oficial, vizată în prealabil de Starea Civilă.Formularul se obține de la Birourile de preluare anunțuri ale Monitorului Oficial;
   

CEREREA SE POATE DEPUNE LA SERVICIUL DE STARE CIVILĂ DUPĂ 30 DE ZILE DE LA PUBLICAREA ANUNȚULUI ÎN MONITORUL OFICIAL
 

 • Exemplarul din Monitorul Oficial în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
   
 • Certificatele de stare civilă şi copii legalizate la un notar public din România;
   
 • Actul de identitate, în original şi copie xerox;
   
 • Cazier judiciar;
   
 • Cazier fiscal;
   
 • Declaraţii notariale de la două persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume/prenume;
   
 • Declaraţie notarială de consimţământ, în cazul în care schimbarea numelui/prenumelui priveşte numai pe unul dintre soţi sau pe copilul/ii minori;
   
 • Taxa de 15 lei – se achită la Casieria Stării Civile;
   
 • Taxa Direcţia Judeţeană de Evidenţă  50 lei – se achită la Oficiul Poştal în cont – RO16TREZ40621360206XXXXX deschis la Trezoreria Mun Iaşi.
   

 În cazul în care titularul nu se poate prezenta depunerea cererii se poate face prin mandatar cu:

• Procură specială notarială sau împuternicire avocaţială;

• Act identitate mandatar.

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL