Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact: Tel: +40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

Fax: +40 / 232 244 585

E-mail: stareacivila@dlep-iasi.ro

 

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: +40 / 332.803160, 1, 2

Fax: +40 / 332.803.163

E-mail: evp@dlep-iasi.ro

 

 

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat

Carte identitate

dlep iasi

Informaţii generale despre actul de identitate

  În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate. Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate. Actul de identitate se eliberează pentru (...)

dlep iasi

Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă (...)

dlep iasi

Primul act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ACTE NECESARE* Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.   1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în (...)

dlep iasi

Expirare perioadă valabilitate - Preschimbare la cerere - Modificare date stare civilă - Altele

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ACTE NECESARE*: *Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate. 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va (...)

dlep iasi

Pierdere - Distrugere - Deteriorare - Furt

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. ACTE NECESARE* Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate. 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:   - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de solicitant şi se va semna (...)

dlep iasi

Schimbare domiciliul din străinătate în România

  ACTE NECESARE* Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate. 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 15 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu   2. Paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea (...)

dlep iasi

Dobândire cetăţenie română

    ACTE NECESARE*:    Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.         1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:  - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu 2. Certificatul constatator privind dobândirea (...)