Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

+40 / 232 244 585

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803160, 1, 2

+40 / 332.803.163

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat

Baza legală


- Legea nr. 215/2001 (republicată) privind administraţia publică locală;
 

- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 

- Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 

- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 

- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 

- H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
 

- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 

- Legea nr. 182/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate;
 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 

- H.G. nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora;
 

- H.G. nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
 

- H.G. nr. 697/2000 privind cartea de alegător;
 

- Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat;
 

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 

- Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române;
 

- H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 

- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 

- Codul muncii;

- Codul Civil.

 

Essential SSL