Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat

Prezentare generalăProcesul de reformă instituţională privind descentralizarea administraţiei publice a fost marcat de profunde transformări structurale şi sub aspectul înfiinţării şi organizării serviciilor  publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi al stabilirii atribuţiilor acestora.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Iaşi denumit „Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi” a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 572 din 28.12.2004, ca o instituţie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a fost constituit în temeiul art. 1 alin.(1) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a fost constituită prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei a Municipiului Iaşi.

Având în vedere particularităţile evidenţiate în demersurile privind transferul competenţelor de la structurile centralizate ale Ministerului Administraţiei şi Reformei Administrative la autorităţile administraţiei publice locale, s-a impus adoptarea măsurilor de ordin legislativ care să reglementeze atribuţiile structurilor infinţate, în scopul asigurării cadrului funcţional al acestor structuri.

Scopul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor.

Activitatea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi se desfăşoară în interesul  legitim al persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor şi autorităţilor statului, pe baza şi în executarea legii.

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi deserveşte locuitorii municipiului Iaşi şi ai altor 26 de comune arondate, în total o populaţie activă de aproximativ 550.000 locuitori:

Municipiul Iaşi            Comuna Leţcani               Comuna Ţigănaşi
Comuna Andrieşeni    Comuna Miroslava           Comuna Tomeşti
Comuna Aroneanu      Comuna Mogoşeşti          Comuna Trifeşti
Comuna Bârnova        Comuna Movileni              Comuna Ţuţora
Comuna Bivolari          Comuna Popricani           Comuna Ungheni  
Comuna Ciurea           Comuna Probota              Comuna Valea Lupului
Comuna Golăeşti        Comuna Roşcani              Comuna Victoria
Comuna Holboca        Comuna Rediu                  Comuna Vlădeni
Comuna Horleşti         Comuna Schitu-Duca       Comuna Voineşti


Direcţia îşi desfăşoară activitatea în 2 sedii diferite:

- Serviciul de Stare Civilă, Compartimentul Resurse Umane şi Compartimentul Financiar-Contabilitate funcţionează în imobilul din Iaşi, str. Vasile Alecsandri, nr. 8;

 

- Serviciul Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară activitatea în Iulius Mall, Bdul Tudor Vladimirescu, etaj 2.

În ambele locaţii există câte o casierie la care cetăţenii pot plăti taxele necesare în vederea obținerii documentelor de stare civilă şi actelor de identitate.

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL