Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

+40 / 232 244 585

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803160, 1, 2

+40 / 332.803.163

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat

Transcrieri

Transcriere - naștere înregistrată în străinătate#1

Transcriere - naștere înregistrată în străinătate

ACTE NECESARE

ATENȚIE
       
        Termenul de soluționare a dosarelor este între 30 și 60 zile.
         Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde va aflați.
 • Certificatul  de naştere original simplu/apostilat/supralegalizat (vezi Informaţii generale)  eliberat de autorităţile din străinătate, în care să fie trecute numele şi prenumele copilului, data naşterii, locul naşterii, sexul copilului, datele părinţilor – original şi două copii xerox

 • Traducerea certificatului de naştere – în original şi copie xerox;

 • Certificatul de căsătorie al părinţilor –când certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor ;

 • Certificatele de naştere şi actele de identitate ale părinţilor şi copii xeroxcând certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor;

 • Actul de identitate al solicitantului - titular al certificatului (carte identitate/carte provizorie de identitate sau paşaport cu domiciliul în străinătate)şi copie xerox ;

 • Taxa de 9 lei – se achită la Casieria Stării Civile;

 • Taxa D.J.E.P. de 30 lei – se achită la Oficiul Poştal în cont – RO16TREZ40621360206XXXXX 

   

 • În cazul minorilor cu vîrsta între 14-18 ani aceştia pot solicita transcrierea în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi sau după caz de tutore sau prin împuternicit cu procură specială notarială/consulară. Dacă părinţii au domicilii diferite, primăria competentă poate fi oricare dintre cele 2 primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.  Dacă părinţii au domiciliul în străinătate, cererea se depune la Direcţia de stare civilă Sector 1 Bucureşti. În cazul în care dosarul se depune de către împuternicit, acesta va prezenta și declarația minorului dată la notariat/consulat cuprinzând acordul acestuia pentru: redobândirea cetățeniei româner, transcrierea certificatului de naștere și domiciliul acestuia.

 • Dacă părinţii minorului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate, părintele care solicită transcrierea dă o declaraţie autentificată (la notar public, ambasadă sau consulat) sau în faţa ofiţerului de stare civilă cu privire la domiciliul copilului;

 • Pentru minorii ai căror părinţi au şi cetăţenie moldoveană şi cetăţenie română este necesar acordul acestora privind  următoarele aspecte : dobândirea cetăţeniei române de către copil, transcrierea certificatului de naştere în România şi stabilirea domiciliului copilului;

 • În cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta împuternicitul trebuie să prezinte :
   
 • Procură specială autentificată făcută la notar public, în ţară sau făcută în străinătate – la notar public (Apostilată/Supralegalizată după caz, şi tradusă prin traducere legalizată în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României).
   
 • Copie act identitate mandatar.
   

 

Essential SSL