Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

+40 / 232 244 585

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803160, 1, 2

+40 / 332.803.163

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat

Transcrieri

Redobândire cetățenie - Transcriere act naștere - nu au avut niciodată domiciliul în România#1

Redobândire cetățenie - Transcriere act naștere - nu au avut niciodată domiciliul în România

 

Pentru cetăţenii care au depus cererea de obţinere a cetăţeniei române la Birourile teritoriale ale

Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

sau

 la Ambasada/Consulatul României din străinătate

ATENȚIE
       
        Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 zile.

 

         Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde va aflați.

 

În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani  care au redobândit cetăţenia română dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

1.   Dovada redobândirii cetăţeniei române ( Certificat de cetăţenie) – original şi copie xerox;

 2.   Dovada depunerii cererii de obţinere a cetăţeniei române la Birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru cetăţenie;

3.   Certificat de naştere – original şi copie legalizată;

4.   Fotocopie după copia legalizată a certificatului de naştere;

5.   Cartea de identitate şi paşaportul  solicitantului – original şi copie xerox;

6.   Certificatul de căsătorie ( dacă este cazul) – original şi copie xerox;

7.   Procură specială autentificată la notar în cazul în care titularul actului de stare civilă nu se poate prezenta;

8.   Actul de identitate al mandatarului – original şi copie xerox;

9.   Taxa de 9 lei – se achită la Casieria Stării Civile;

10. Taxa de 30 lei către Consiliul Judeţean Iaşi – se achită la Oficiul Poştal în cont – RO16TREZ40621360206XXXXX.

În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi sunt trecuţi în certificatul de cetăţenie al părinţilor dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

1. Dovada redobândirii cetăţeniei române (Certificat de cetăţenie în care să fie specificat şi numele minorului şi data naşterii acestuia) – original şi copie xerox;

2. Dovada depunerii cererii de obţinere a cetăţeniei române la Birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru cetăţenie;

3. Certificat de naştere minor – original şi copie legalizată;

4. Fotocopie după copia legalizată a certificatului de naştere;

5. Certificatele de naştere, Cărţile de identitate şi paşapoartele părinţilor – original şi copie xerox;

6. Certificatul de căsătorie al părinţilor ( dacă este cazul) – original şi copie xerox;

7. Declaraţie din partea părintelui care nu are cetăţenie română că este de acord cu transcrierea certificatului de naştere a minorului şi stabilirea domiciliului copilului la unul dintre domiciliile părinţilor;

8. Procură specială autentificată la notar în cazul în care nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta. Procura va fi dată de către părintele care are cetăţenie română.

9. Actul de identitate al mandatarului – original şi copie xerox.

10. Taxa de 11 lei – se achită la Casieria Stării Civile;

11. Taxa de 30 lei către Consiliul Judeţean Iaşi – se achită la Oficiul Poştal în cont – RO16TREZ40621360206XXXXX.

ATENŢIE!!!

Minorii care au vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani depun cererea de transcriere în nume propriu asistat de reprezentantul legal (cetăţean român) sau prin mandatar împuternicit cu procură specială.În cazul în care dosarul se depune de către împuternicit, acesta va prezenta și declarația minorului dată la notariat/consulat cuprinzând acordul acestuia pentru: redobândirea cetățeniei româner, transcrierea certificatului de naștere și domiciliul acestuia.

 

Essential SSL