Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

+40 / 232 244 585

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803160, 1, 2

+40 / 332.803.163

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat

Transcrieri

Redobândire cetățenie - Transcriere act căsătorie - nu au avut niciodată domiciliul în România

 ATENȚIE

       
        Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 zile.
         Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde va aflați.

1.   Dovada redobândirii cetăţeniei române ( Certificat de cetăţenie) – original şi copie xerox;

 

2.   Dovada depunerii cererii de obţinere a cetăţeniei române la Birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru cetăţenie;

3.   Certificat de căsătorie – original şi copie legalizată;

4.   Fotocopie  după  copia legalizată a certificatului de căsătorie;

5.   Certificatele de naştere ale soţilor – original şi copii xerox;

6.   Cărţile de identitate şi paşapoartele soţilor – original şi copii xerox;

 

7.   Convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/ apostilată/ supralegalizată , original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales.


8.   Procură specială autentificată la notar în cazul în care titularul actului de stare civilă nu se poate prezenta;

8.   Actul de identitate al mandatarului – original şi copie xerox.

9.    Taxa de 9 lei – se achită la Casieria Stării Civile;

10. Taxa de 30 lei către Consiliul Judeţean Iaşi – se achită la Oficiul Poştal în cont – RO16TREZ40621360206XXXXX.

Essential SSL