Transcrieri

FOARTE IMPORTANT !

 

 

ATENȚIE ! 

Începând cu data de 14.08.2020 a intrat în vigoare noul Regulament privind activitatea de transcriere care prevede următoarele modificări:

 


 - Cererile pentru transcrierea certificatelor de stare civilă se depun numai în baza programării online.

Cetățenii care au redobândit cetățenia română depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă proprii şi ale copiilor minori numai personal sau prin reprezentant legal (în cazul minorilor) în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 5^4 din Legea nr. 119/1996.

 - Programarea este alocată pentru transcrierea unui singur certificat / extras de stare civilă al unei persoane. O persoană poate depune o singură cerere pe perioada de programare. Prin excepție, în cazul familiilor cu mai mulți minori se face o singură programare pentru toți copiii.

 - Nu se transcrie certificatul de căsătorie concomitent cu transcrierea certificatului de naștere al titularului. Certificatele de naștere ale minorilor vor fi transcrise ulterior transcrierii certificatului de căsătorie al părinților, în baza unei programări separate. 

- Prin   excepție,   motivat   de   modalitatea   de   obținere   a   actelor   de   identitate românești,   cetățenii   care   au   redobândit   cetățenia   română   pot   depune   simultan certificatul de naștere propriu, certificatul de căsătorie și certificatele de naștere ale minorilor, în baza unei singure programări.

 

Eliberarea certificatelor se face numai în la data înscrisă pe Dovada primită la depunerea dosarului.

În cazul dosarelor depuse înainte de 18.11.2021, eliberarea certificatelor se face în baza programării telefonice la nr. 0747.227.969Zilele în care se pot face programări sunt miercuri și joi în intervalul orar   8.30-10.30, numai pentru săptămâna următoare .De pe același nr. de telefon se poate face o singura programare. O persoană poate solicita numai un certificat pe zi; prin excepție în cazul familiilor cu copii minori, certificatele minorilor vor fi eliberate în baza unei singure programări.

 

  Înainte de a vă programa citiţi Regulamentul de organizare a activității de transcrieri

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact: