Comunicate de presa

Anunţ transfer inspector superior - Compartiment buget, financiar, contabilitate#1

Anunţ transfer inspector superior - Compartiment buget, financiar, contabilitate

 

 

În conformitate cu prevederile art.90 lit.b) alin.5 și 7 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință persoanelor ineresate existența următoarelor funcții publice vacante din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţa Persoanelor Iaşi, care pot fi ocupate prin transfer la cerere:

 

  • Inspector clasa I grad superior - în cadrul Compartimentului Financiar Contabil și Buget


Condiţii:  

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de 9 ani;

- cunoștințe atestate de operare pe calculator;

Cererile de transfer se vor depune la Biroul Resurse Umane, Logistică din cadrul D.L.E.P. Iași, str. Vasile Alecsandri, nr. 8 și vor fi însoțite de: C.V., copie a cărții de identitate, copie a actelor de studii, copie a cărții de muncă și adeverință de vechime din care să rezulte locul de muncă și funcția publică deținută.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 19.12.2017, interviul fiind stabilit a se desfășura în data de 21.12.2017, ora 1000.


Anunț

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803.160

+40 / 332.803.161

evp@dlep-iasi.ro

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat
Essential SSL