Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

+40 / 232 244 585

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803160, 1, 2

+40 / 332.803.163

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat

Transcrieri

Transcriere - deces înregistrat în străinătate

ACTE NECESARE

ATENȚIE
       
        Termenul de soluționare a dosarelor este între 30 și 60 zile.
         Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde va aflați.
 • Certificatul  de deces original simplu/apostilat/supralegalizat (vezi Informaţii generale) eliberat de autorităţile din străinătate – original şi două copii xerox ;
 • Traducerea certificatului de deces, efectuată în România sau în străinătate – în original şi copie xerox;
 • Actul de identitate al persoanei decedate , original şi copie xerox,
 • Certificatul de naştere ;
 • Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, original şi copie xerox, dacă este cazul;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Taxa de 9 lei – se achită la Casieria Stării Civile;
 • Taxa D.J.E.P. de  30 lei – se achită la Oficiul Poştal în cont – RO16TREZ40621360206XXXXX

 

 

În cazul în care persoana îndreptăţiţă  nu se poate prezenta împuternicitul trebuie să prezinte  

Procură specială autentificată:

 • făcută la notar public, în ţară ;
 • făcută în străinătate – la notar public (Apostilată/Supralegalizată după caz, şi tradusă prin traducere legalizată în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;
 • copie act identitate mandatar.
Essential SSL