Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

+40 / 232.410.314
+40 / 232.244.586

+40 / 232 244 585

stareacivila@dlep-iasi.ro

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

+40 / 332.803160, 1, 2

+40 / 332.803.163

evp@dlep-iasi.ro

 

 

Proiect realizat cu sprijinul gratuit al WebMagnat

Transcrieri

Transcriere - căsătorie încheiată în străinătate

 ACTE NECESARE

 

ATENȚIE
       
        Termenul de soluționare a dosarelor este între 30 și 60 zile.
         Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde va aflați.
 • Certificatul  de căsătorie original simplu/apostilat/supralegalizat, (vezi Informaţii generale) eliberat de autorităţile din străinătate – original şi două  copii  xerox ;
 • Traducerea certificatului de căsătorie– în original şi copie xerox;
 • Copii xerox după certificatele de naştere ale soţilor;
 • Copii xerox dup actele de identitate ale soţilor (carte identitate/carte provizorie de identitate sau paşaport  cu domiciliul în străinătate);
 • Declaraţia notarială a ambilor soţi cu privire la numele de familie după încheierea căsătoriei, în cazul în care acesta nu este specificat în certificatul original; 
 • Convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/ apostilată/ supralegalizată , original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales.
 • Copie xerox după hotărârea de divorţ sau certificatul de deces privind o eventuală căsătorie anterioară,  dacă este cazul;
 • Taxa de 9 lei  – se achită la Casieria Stării Civile;
 • Taxa D.J.E.P. de  30 lei – se achită la Oficiul Poştal în cont -RO16TREZ40621360206XXXXX

   

 

 • În cazul în care titularul nu se poate prezenta împuternicitul trebuie să prezinte :
 • Procură specială autentificată;
 • făcută la notar public, în ţară ;
 • făcută în străinătate – la notar public (Apostilată/Supralegalizată după caz, şi tradusă prin traducere legalizată în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României.
 • Copie act identitate mandatar.

   

Essential SSL